Certificaten

Bij WIDO is veiligheid onze nummer 1 prioriteit. Om deze veiligheid zo goed mogelijk te garanderen hebben wij onze machinisten maximaal opgeleid en beschikken wij over de benodigde certificaten om aan deze garantie te voldoen. Ook worden onze machinisten periodiek getest zodat we deze veiligheidsgarantie kunnen blijven realiseren.

  VCA

  VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Wij laten zien dat ons bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en zetten onszelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

  Certificaat

  Aboma

  Het primaire doel is het verhogen van de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in de bouw en de verticaal transportbranche.

  Certificaat

  Vereniging Verticaal Transport

  Een bedrijf dat deelneemt aan de VVT Erkenningsregeling geeft er openlijk en formeel blijk van dat het zijn of haar ambitie is om werkzaamheden veilig en vakbekwaam uit te willen voeren. Dit op zodanige wijze dat terzake tenminste aan de verwachting van de opdrachtgever wordt voldaan of dat dit zelfs wordt overtroffen. De conclusie, dat met het contracteren van een VVT Erkend bedrijf goede waarborgen zijn geschapen voor kwalitatief goede en veilige werkomstandigheden, is gerechtvaardigd.

  NIWO

  Kwaliteit in transport begint bij de NIWO. De NIWO is de vergunningverlener voor het Nederlandse wegtransport. De Eurovergunning is voor beroepsgoederenvervoer over de weg binnen de Europese Unie. De NIWO geeft ook ritmachtigingen, CEMT-vergunningen, bestuurdersattesten en TIR-carnets af. Ook beheert de NIWO de VIHB-lijst. Daarop staan vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen uit diverse landen.

  Certificaat

  Erkend leerbedrijf

  Erkend leerbedrijf is een landelijk beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven. Het beeldmerk laat zien dat wij mbo-studenten opleiden. Zo verplicht de wet educatie en beroepsonderwijs mbo-studenten om hun praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Op deze manier dragen wij bij aan de toekomst van het vakmanschap.

  Certificaat
WIDO

Heeft u vragen of interesse?
Neem contact met ons op!