WIDO foto

Disclaimer

Bent u van mening dat uzelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing!

Begripsomschrijving van onze website disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website van WIDO.

Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stemt u in met deze disclaimer. De content van de website is door WIDO met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt WIDO geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

WIDO is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van WIDO. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u schriftelijk vooraf aan ons te verzoeken. Bent u van mening dat uzelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website neem dan even contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing!

Vragen aan WIDO Kraanverhuur?

Als u nog vragen of twijfels hebt kunt u contact met ons opnemen; zie hiervoor onze contactgegevens.