Artikel foto
1 augustus 2022

Onder water in Sambeek/Afferden

Van hoog in de wolken tot diep in het water!

Een hijskraan inzetten voor een inspectie diep onder water is niet iets waar de meeste mensen direct aan denken. Toch komt WIDO met deze oplossing om onder water een inspectie te doen.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft WIDO de stuw- en het sluizencomplex te Sambeek bovenstrooms geïnspecteerd en benedenstroom de pennen van het juk geïnspecteerd. 

Rijkswaterstaat is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer (“droge waterstaat”), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen (“natte waterstaat”) en de bescherming tegen overstromingen. 

De stuw en het sluizencomplex van Sambeek vormt een geheel van waterwerken ter regulering van de Maas op de grens van Noord-Brabant en Limburg, ten behoeve van de daarop plaatsvindende binnenvaart. Het complex werd opgeleverd in 1929 en omvat naast de stuw twee kleine sluizen met een kolk van 142 meter en een grote sluis met een kolk van 260 meter.

Begin 20e eeuw wilde men de Maas beter geschikt maken voor de binnenvaart, die daarop al eeuwenlang plaatsvond. Een probleem was een vaargeul van de juiste diepte te verkrijgen om de Maas bevaarbaar te maken voor schepen tot 2.000 ton laadvermogen. Daartoe diende de Maas te worden voorzien van een vijftal stuwen, namelijk te Linne, Roermond, Belfeld, Afferden/Sambeek en Grave. Naast elke stuw kwam een sluizencomplex.

Het stuw- en sluizencomplex te Sambeek werd in oktober 1929 in gebruik genomen. 

In de jaren 1964-1968 werd het sluiscomplex uitgebreid met twee kleine sluizen als reactie op de lange wachttijden. 

In 2013 werd wegens de komst van grotere schepen de sluishoofden van de grote sluis van 14 naar 16 meter verbreed.

Informatie Rijkswaterstaat en Wikipedia