Artikel foto
13 maart 2023

Wonen boven winkels

Het voormalige warenhuis van de V&D aan de Grote Staat in Maastricht wordt getransformeerd tot een multifunctioneel complex met winkels op de onderste bouwlagen en woningen op de hogere verdiepingen. De belangrijkste ingrepen zijn het optoppen van het gebouw waarbij een extra laag wordt toegevoegd en het realiseren van een hof in het hart van het gebouw. Het ruim van groen voorziene binnenhof is ontworpen als een verborgen oase. Zo geeft ‘wonen boven winkels’ een nieuwe impuls aan de historische binnenstad.

De architect van dit voormalige warenhuis is Jan Kuijt en is gedeeltelijk een gemeentelijk monument. Jan Kuijt werd geboren op 27 juni 1884 en bekwaamde zich in de bouwkunde.
Zijn werkzame leven valt deels samen met de opkomst en de neergang van het expressionisme in de Nederlandse architectuur, ook bekend onder de naam Amsterdamse School. Vanaf midden jaren twintig nam zijn werk als hoofdarchitect voor V&D in omvang sterk toe. Jan Kuijt woonde zijn hele leven in Amsterdam en overleed op 9 februari 1944.

Het voormalige warenhuis van V&D (en kortstondig Hudson’s Bay) aan de Grote Staat werd begin jaren dertig gebouwd en wordt in 2023 verbouwd tot woon-winkelgebouw. 

WIDO Kranenverhuur heeft met de 7 ton elektrische heftruck, de Hoeflon C30 en de Hoeflon C6, 8 roltrappen gedemonteerd.

Bron: Wikipedia